Am lansat platforma de pre-testare ONLINE! Ai acces de acasă de pe calculator sau telefon!

Lucrezi și nu deții un certificat de calificare?
Dorești să pleci în străinătate, dar ai nevoie de un certificat recunoscut la nivel european?
Nu vrei sa pierzi timpul la cursuri întrucât cunoşti deja meseria?
Vrei să ai şanse mai mari în găsirea unui loc de muncă?
Doreşti să te califici, recalifici, în diverse domenii de muncă?

CAMERISTĂ HOTEL

ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!

 • Cod C.O.R./N.C.: 516201 / COD CALIFICARE RO/02/1013/265
 • Durata: 3-30 zile
 • Acreditat: Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
 • Calendar examene: Luni - Sâmbătă 8.00 - 17.00
 • Download Prezentare Program Evaluare - CAMERISTĂ HOTEL

Potrivit Persoanelor care Cunosc Meseria și Doresc o Calificare fără Absolvire Cursuri.

Trebuie să aveți minim 8 clase terminate.

Trebuie Doar să Cunoașteți Meseria și să vă Prezentați la Centrul Nostru Pentru un Examen.

Certificat acreditat ANC (diploma) – Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Programul de evaluare reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesională.

Descrierea calificării
 
Activități specifice ocupației
- completează corect toate documentele interne 
- aplică regulile de igienă individuală la locul de muncă
- folosește tehnici specifice pentru întreținerea și curățenia spațiilor de cazare
- respectă procedurile privind întreținerea și curățenia spațiilor de cazare
- implementează și menține standardele de păstrare a curățeniei
- efectuează curățenia și pregătește toate spațiile de cazare ocupate
- verifică, aerisește și întreține curățenia în spațiile libere de cazare
- efectuează curățenia în spațiile comune, efectuează lucrări de întreținere
- menține curățenia și igiena în toate spațiile de cazare
- schimbă lenjeria la termenele precizate în legislație
- utilizează adecvat, depozitează și păstrează în bune condiții toate echipamentele
- păstrează evidența consumului produselor din minibar
- verifică stocul de produse de minibar, primit în gestiune (dacă este cazul)
- gestionează stocurile de cosmetice hoteliere, de prosoape și lenjerie primite în gestiune pe etaj/ sector de lucru
- gestionează echipamentele și obiectele de inventar încredințate
- efectuează periodic inventarul lenjeriei, rezervelor de obiecte de igienă personală și a uniformelor 
- identifică defecțiunile, le raportează și verifică remedierea acestora
- înregistrează și păstrează obiectele pierdute
- verifică inventarul spațiilor de cazare și raportează eventualele probleme
- colectează articolele de îmbrăcăminte pentru serviciul de spălătorie/curățătorie
- aplică normele de securitate și sănătate la locul de muncă
- aplică procedurile de urgență în caz de incendiu, furt, accident, urgențe medicale și alte amenințări 
 

Competențe dobândite în urma evaluării:

1. Comunicarea eficientă în cadrul unei unități de cazare

2. Lucrul în echipă în departamentul de curățenie (housekeeping) al unei unități de cazare

3. Gestionarea reclamațiilor clienților

4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice turismului

5. Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului

6. Aplicarea normelor igienico-sanitare specifice departamentului de curățenie (housekeeping) al unei unități de cazare

7. Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în departamentul de curățenie (housekeeping) al unei unități de cazare

8. Efectuarea operaţiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spaţiilor de cazare

9. Efectuarea operaţiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spațiilor comune

10. Gestionarea echipamentului de lucru și a stocurilor specifice departamentului de curățenie (housekeeping)

Descrierea programului de evaluare:
 
Programul de evaluare CAMERISTĂ HOTEL reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesională.
 
Cui se adresează?
Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meserie) dar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale..

Evaluarea (EXAMENUL) constă în:

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber -  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

Instrumente de evaluare utilizate:

 • Teste scrise
 • Fise de observare
 • Intrebari orale
 • Planuri lucrari realizate anterior
 • Portofoliu
 • Recomandare / raport din partea sefului direct

Tip certificate obținut:

Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
 (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
 (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

Durata procesului de evaluare:

Procesul de evaluare poate dura între 3 și 30 de zile, în funcție de complexitatea ocupației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

1.Copie carte de identitate
2.Copie certificat de naștere
3.Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
4.Copie act de studii (minim 8 clase)
5.Adeverință medicală
6.Contracte de muncă în domeniu, adeverință de la locul de muncă, raport din partea altor persoane, caracterizare, poze în timpul efectuării sarcinilor, filme, proiecte, etc.

 

Dacă vă interesează calificarea, vă rugăm să ne contactați telefonic la 0742033972.

Evaluatorii noștri vă stau la dispoziție la orice oră, cu orice informație suplimentară.

Diplome de calificare recunoscute, obținute pe baza unor examene, fără absolvire curs, în doar câteva zile!

Trebuie doar să cunoașteți meseria și să vă prezentați la centrul nostru pentru un examen teoretic și practic.

 

 

 

 

 

 

 

Etichete:
calificare pe baza experienței, recunoașterea experienței profesionale, program autorizat ANC, cursuri de calificare, programe de evaluare recunoscute în UE, program adresat persoanelor cu experiență în muncă, alternativă la cursurile de formare, program de calificare de scurtă durată, calificare prin evaluarea cunoștintelor / competențelor, cursuri de calificare / programe de evaluare, diplome recunoscute în UE, diplome fara cursuri, calificare rapidă, diploma recunscută, curs, calificare, diploma, certificat, examen, testare, scoala.

SOLICITĂ INFORMAȚII        


Whatsapp