ÎNSCRIE-TE ACUM!
Lucrezi și nu deții un certificat de calificare?
Dorești să pleci în străinătate, dar ai nevoie de un certificat recunoscut la nivel european?
Nu vrei sa pierzi timpul la cursuri întrucât cunoşti deja meseria?
Vrei să ai şanse mai mari în găsirea unui loc de muncă?
Doreşti să te califici, recalifici, în diverse domenii de muncă?

CONFECŢIONER CONSTRUCŢII METALICE (Lăcătuș construcții)

ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!

 • Cod C.O.R./N.C.: Cod NC 7214.1.4
 • Durata: 3-30 zile
 • Acreditat: Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
 • Calendar examene: Luni – Sâmbătă 8:00 - 20:00
 • Download Prezentare Program Evaluare - CONFECŢIONER CONSTRUCŢII METALICE (Lăcătuș construcții)

Diplomă recunoscută fără participare la curs pe bază de experiență.

Potrivit persoanelor care cunosc meseria și doresc să se califice în doar câteva zile.

Calificare prin evaluare (EXAMENE), în regim de urgență, fără absolvire curs!

Certificat acreditat ANC (diploma) – Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE 

Programul de evaluare CONFECŢIONER CONSTRUCŢII METALICE reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesională.

CUI SE ADRESEAZĂ

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:

 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale..

ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA (EXAMENUL)

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber -  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice); 
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice); 
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).

DESCRIEREA CALIFICĂRII

CONFECŢIONER CONSTRUCŢII METALICE - se practică în sectorul construcţiilor civile, industriale, agricole şi speciale (poduri şi pasarele rutiere, stâlpi pentru telecomunicaţii şi transport de energie electrică) , în cadrul unor companii de dimensiuni diferite care execută lucrări de confecţionare a structurilor metalice pentru construcţii şi de montaj a structurilor metalice, faţadelor şi pereţilor cortină.

În funcţie de specializare, muncitorii constructori montatori de structuri metalice realizează:
-lucrări ce au în vedere confecţionarea unor repere diverse pentru subansamblele componente ale structurilor metalice, executarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului spaţial şi montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii;
demontarea şi mutarea construcţiilor metalice pe alt amplasament sau demontarea, transportul şi manipularea subansamblelor demontate pentru dezmembrare;
-lucrări ce au în vedere pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină,
montarea sistemului de prindere şi a panourilor pentru faţade şi pereţi cortină.

UNITĂȚILE DE COMPETENȚĂ pentru care se poate obține certificatul:

Organizarea locului de muncă

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Asigurarea calităţii lucrărilor executate

Întreţinerea echipamentelor de lucru

Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor metalice

Pregătirea elementelor componente ale semifabricatelor pentru structuri metalice

Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului spaţial

Montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii

Demontarea construcţiilor metalice

Transportul şi manipularea elementelor şi subansamblelor pentru construcţii metalice

Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină

Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi pereţilor cortină

Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi cortină

 TIP CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
   ” (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
    (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
    (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

DURATA

Procesul de evaluare poate dura între 3 și 30 de zile, în funcție de complexitatea ocupației.

Examene si in weekend

Diplome recunoscute si in UE

Certificare regim de urgenta

Inscriere online rapid pe site

Plata numai dupa examen

Programare examene zilnic

Certificate acreditate de A.N.C.

Examen pe baza de experienta

Calificare in doar cateva zile

Diplome de calificare recunoscute pe baza de examene, fara absolvire curs, in doar cateva zile!

Trebuie doar sa cunoasteti meseria si sa va prezentati la centrul nostru pentru un examen.

Etichete: curs, calificare, diploma, atestat, certificat, online, examene, testare, scoala


SOLICITĂ INFORMAȚII