Am lansat platforma de pre-testare ONLINE! Ai acces de acasă de pe calculator sau telefon!

Lucrezi și nu deții un certificat de calificare?
Dorești să pleci în străinătate, dar ai nevoie de un certificat recunoscut la nivel european?
Nu vrei sa pierzi timpul la cursuri întrucât cunoşti deja meseria?
Vrei să ai şanse mai mari în găsirea unui loc de muncă?
Doreşti să te califici, recalifici, în diverse domenii de muncă?

OPERATOR LA MAȘINI - UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ - *CNC -

ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!

 • Cod C.O.R./N.C.: 722323 / COD CALIFICARE RO/03/0715/278
 • Durata: 3-30 zile
 • Acreditat: Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
 • Calendar examene: Luni - Sâmbătă 8:00 - 17:00
 • Download Prezentare Program Evaluare - OPERATOR LA MAȘINI - UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ - *CNC -

Potrivit Persoanelor care Cunosc Meseria și Doresc o Calificare fără Absolvire Cursuri.

Trebuie să aveți minim 8 clase terminate.

Trebuie Doar să Cunoașteți Meseria și să vă Prezentați la Centrul Nostru Pentru un Examen.

Certificat acreditat ANC (diploma) – Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

Programul de evaluare reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesională.

Competențe dobândite în urma evaluării:

1. Aplică noțiuni de desen tehnic;

2. Organizează locul de muncă;

3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;

4. Aplică normele de protecție a mediului;

5. Lucrează în echipă;

6. Asigură calitatea lucrărilor executate;

7. Aplică cunoștințe generale de comunicare;

8. Aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate și SDV-uri;

9. Studiază documentaţia de execuţie;

10. Programează maşina-unealtă cu comandă numerică – stabilește originea coordonatelor;

11. Execută reglarea iniţială a maşinii-unelte cu comandă numerică;

12. Execută reglarea statică a sculelor și montarea dispozitivelor de fixare;

13. Prelucrează lotul de piese;

14. Controlează piesele executate pe maşini-unelte cu comandă numerică;

15. Depozitează şi expediază piesele prelucrate

16. Asigură funcţionarea maşinilor-unelte cu comandă numerică;

17. Utilizează calculatorul la prelucrarea informației.

Descrierea programului de evaluare:

Programul de evaluare OPERATOR LA MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ - CNC - reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, reprezentând alternativa cursului de formare profesională.

Descrierea ocupației:

Operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică este persoana care își desfășoară activitatea în fabrici, ateliere de producție din diferite industrii (mecanică, aeronautică, medicală, militară, chimică, confecții, alimentară etc) și este responsabil cu operarea mașinilor-unelte cu comandă numerică. 

Operatorul la maşini – unelte cu comandă numerică se ocupă în principal cu aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate, aprovizionarea locului de muncă cu SDV-uri, studierea documentaţiei de execuţie, programarea maşinii unelte cu comandă numerică – stabilirea originii coordonatelor, reglarea iniţială a maşinii unelte cu comandă numerică, reglarea statică a sculelor şi montarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lotului de piese, controlul pieselor executate pe maşini unelte cu comandă, depozitarea şi expediţia pieselor prelucrate, asigurarea funcţionării maşinilor-unelte cu comandă numerică, planificarea activităţii proprii şi organizarea locului de muncă, precum şi cu organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii la locul de muncă.

Operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică trebuie să aibă deprinderi practice, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare, capacitatea de a lucra în echipă.

Cui se adresează?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meserie) dar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale..

Evaluarea (EXAMENUL) constă în:

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber -  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

Instrumente de evaluare utilizate:

 • Teste scrise
 • Fise de observare
 • Intrebari orale
 • Planuri lucrari realizate anterior
 • Portofoliu
 • Recomandare / raport din partea șefului sau persoanei care vă cunoaște 

Tip certificate obținut:

Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:

(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
(2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
(3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

Durata procesului de evaluare:
Procesul de evaluare poate dura între 3 și 30 de zile, în funcție de complexitatea ocupației.
 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1.Copie carte de identitate
2.Copie certificat de naștere
3.Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
4.Copie act de studii (minim 8 clase)
5.Adeverință medicală
6.Contracte de muncă în domeniu, adeverință de la locul de muncă, raport din partea altor persoane, caracterizare, poze în timpul efectuării sarcinilor, filme, proiecte, etc.

 

Dacă vă interesează calificarea, vă rugăm să ne contactați telefonic la 0742033972.

Evaluatorii noștri vă stau la dispoziție la orice oră, cu orice informație suplimentară.

Diplome de calificare recunoscute, obținute pe baza unor examene, fără absolvire curs, în doar câteva zile!

Trebuie doar să cunoașteți meseria și să vă prezentați la centrul nostru pentru un examen teoretic și practic.

 

 

Etichete:
calificare pe baza experienței, recunoașterea experienței profesionale, program autorizat ANC, cursuri de calificare, programe de evaluare recunoscute în UE, program adresat persoanelor cu experiență în muncă, alternativă la cursurile de formare, program de calificare de scurtă durată, calificare prin evaluarea cunoștintelor / competențelor, cursuri de calificare / programe de evaluare, diplome recunoscute în UE, diplome fara cursuri, calificare rapidă, diploma recunscută, curs, calificare, diploma, certificat, examen, testare, scoala.

SOLICITĂ INFORMAȚII        


Whatsapp