Am lansat platforma de pre-testare ONLINE! Ai acces de acasă de pe calculator sau telefon!

Lucrezi și nu deții un certificat de calificare?
Dorești să pleci în străinătate, dar ai nevoie de un certificat recunoscut la nivel european?
Nu vrei sa pierzi timpul la cursuri întrucât cunoşti deja meseria?
Vrei să ai şanse mai mari în găsirea unui loc de muncă?
Doreşti să te califici, recalifici, în diverse domenii de muncă?

Politica de Confidențialitate

POLITICA ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Considerăm că este momentul potrivit să vă informăm cum protejăm datele Dvs. personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Societatea noastră este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu carater personal sub numărul: 33345.

1. Introducere

ALTHERA EVALCOV SRL se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților ALTHERA EVALCOV SRL și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul centrului.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail office@althera.ro.

2. Informații personale colectate

ALTHERA EVALCOV SRL oferă servicii de evaluarea și certificarea competențelor profesionale, iar in acest scop colectează și prelucrează date cu caracter personal primite fie direct, de la persoana vizata, fie indirect, de la clienții persoane juridice care in baza unui contract sau comandă solicita serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sunt colectate/prelucrate/stocate în mod controlat, prin măsuri tehnice si organizaționale implementate de către ALTHERA EVALCOV SRL.

ALTHERA EVALCOV SRL tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

ALTHERA EVALCOV SRL Colecteaza/prelucreaza/ stocheaza numai datele necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, conform contractului/comenzii încheiat cu clienții, persoane fizice sau juridice.

Datele colectate  și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume , prenume, date de contact, e-mail, telefon, vârsta, funcție.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate,  de către ALTHERA EVALCOV SRL îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor contractuale, interesul legitim sau consimțământul.

Pentru asigurarea conformitatii cu Regulamentul 679/2016, ALTHERA EVALCOV SRL revizuieste evaluarea de impact, periodic, la intervale de cel mult 3 ani.

3. Utilizarea și comunicarea informațiilor personale

ALTHERA EVALCOV SRL, in scopul furnizării serviciilor poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un  nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.

Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal:

ALTHERA EVALCOV SRL poate utiliza datele personale colectate pentru furnizarea serviciilor(centre de evaluări, Instituții abilitate, actualizarea datelor, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale);

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate pentru propuneri, prezentări, sondaje in scopul îmbunatatirii serviciilor, publicitate, marketing și relații publice;

Informațiile primite de ALTHERA EVALCOV SRL de la clienții noștri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.

Informațiile personale colectate de către ALTHERA EVALCOV SRL sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces - aveți dreptul să solicitați o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs.
  • Dreptul la rectificare - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete
  • Dreptul de a fi uitat - în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
  • Dreptul la portabilitate - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
  • Dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
  • Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea.

 

ALTHERA EVALCOV SRL, la cererea dvs., vă poate confirma dacă și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate.

În cazul în care ALTHERA EVALCOV SRL refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi  explicația acestei decizii, pe care la rândul sau aveți dreptul să o contestați în mod legal.

ALTHERA EVALCOV SRL transferă informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu respectarea acordurilor scrise încheiate cu aceștia.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

În cazul in care ALTHERA EVALCOV SRL este obligat de un act normativ (lege, ordonanța) sau hotărâre judecătorească, precum si de acte administrative emise de autoritati competente (statut, regulament, decizie) să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizate.

4. Securitatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectăm/stocăm/prelucrăm.

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise în versiunea actualizată.

ALTHERA EVALCOV SRL va testa și revizui periodic eficiența masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: office@althera.ro.

5. Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

ALTHERA EVALCOV SRL își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

6. Durata stocării/prelucrării

Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 10 ani.

7. Clarificări

Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail office@althera.ro.

ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?Whatsapp