ÎNSCRIE-TE ACUM!
Lucrezi și nu deții un certificat de calificare?
Dorești să pleci în străinătate, dar ai nevoie de un certificat recunoscut la nivel european?
Nu vrei sa pierzi timpul la cursuri întrucât cunoşti deja meseria?
Vrei să ai şanse mai mari în găsirea unui loc de muncă?
Doreşti să te califici, recalifici, în diverse domenii de muncă?

Servicii Oferite

ALTHERA EVALCOV vă oferă servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale și servicii conexe la cele mai înalte standarde de calitate.

SERVICII DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale constă în aplicarea de instrumente de evaluare pentru demonstrarea, evaluarea și certificarea competențelor dobândite pe alte căi decat cele formale.

 PRINTRE SERVICIILE NOASTRE SE NUMĂRĂ:

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale (Certificare pe bază de experiență, fără absolvire curs, prin examene teoretice și practice);
Informarea, consilierea și orientarea în domeniul formării profesionale;

Asigurarea transportului candidaților la exemene;
Avizarea, apostilarea, traducerea și legalizarea certificatelor de competențe profesionale.

CUI NE ADRESĂM:

- persoanelor cu experiență de muncă care vizează obținerea unei calificări;
- specialiștilor în resurse umane;
- specialiștilor în formarea profesională a adulților;

PRINCIPIILE NOASTRE:

- validitate,
- credibilitate,
- imparţialitate,
- flexibilitate,
- confidenţialitate,
- simplitate.

DOTĂRILE CENTRULUI

Candidații beneficiază pentru evaluarea teoretică de săli moderne, având acces la echipamentele și resursele tehnice la nivel înalt, consumabile și spațiu pentru cafenea.
În cadrul evaluării competențelor profesionale acordăm o atenție sporită atât evaluării teoretice, cât și celei practice prin respectarea cu rigurozitate a cerințelor standardelor ocupaționale privind îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor specific locului de muncă.

Evaluarea teoretică se efectuează de către specialiști cu experiență recentă în muncă, cu studii superioare în domeniul în care evaluează și cu certificare din partea Autorității Naționale pentru Calificări.

De asemenea, evaluarea practică se desfășoară în condiții reale de muncă (unităţi de profil, șantiere de construcții, ateliere de lucru) asigurate de partenerii noștri, printre care se numără: Valdek Import-Export SRL, Homeng SRL, Complex “Zathureczky Berta”, Hotel Hostel Park SRL, Rabomet SRL, Construcții Conico SRL, s.a..

Toate locațiile destinate evaluării deprinderilor practice sunt dotate corespunzător ocupaţiei/calificării în care se efectuează evaluarea, fiind verificate în acest sens de ANC în timpul procesului de autorizare a Centrului de Evaluare.

Lista tuturor programelor de evaluare pentru care organizăm procese de evaluare o gasiți aici.

ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?